Windows Tools

Windows toolsWindows XP heeft een aantal tools aan boord om je pc in een goede conditie te houden.

Systeemherstel

Systeemherstel kan wijzigingen op de computer ongedaan maken en brengt de computer terug in een toestand van een eerder moment.

Een herstelpunt maken en terugplaatsen

  • Klik op Start/Programma's/Bureauaccessoires/Systeemwerkset/Systeemherstel.
  • Klik op Een herstelpunt makenen op Volgende. In het invulvak de naam van het herstelpunt invoeren.
  • klik op Maken.

Een herstelpunt terugplaatsen gaat op dezelfde manier.

Systeemherstelpunten verwijderen

Na een tijdje staan er meerdere onnodige herstelpunten op de computer. Windows verwijdert ze niet automatisch.

  • Klik op Start/Programma's/Bureauaccessoires/Systeemwerkset/Schijfopruiming.
  • Klik op OK, klik dan op het tabblad meer opties en klik dan bij Systeemherstel op Opruimen.

 Windows Tools

Alle herstelpunten behalve het laatste worden verwijderd.

Register back-up

Voor het geval er iets mis gaat met het opruimen van de computer is het raadzaam om een back-up te maken van het register, wanneer er dan iets fout is gelopen kan je de back-up terug plaatsen.

Back-up maken

Een back-up maken van het register is vrij eenvoudig.

  • Klik op Start/Uitvoeren. In het invoervak vul je regedit in. De Register-editor opent zich dan. Zorg dat Deze Computer is geselecteerd.
  • Klik in het menu op Bestand/Exporteren. Geef het bestand een naam en sla het op zodat je het gemakkelijk terug vindt.

Back-up terugplaatsen

Hiervoor ga je op dezelfde manier tewerk, maar inplaats van Exporteren kies je voor Importeren en ga je naar de map waar het xxxx.reg bestand is opgeslagen.

Programma's verwijderen

Een gemakkelijke manier is via Start/Configuratiescherm/Software. Je krijgt dan een de lijst met geïnstalleerde programma's. Als er programma's in de lijst staan die je niet meer gebruik kun je ze verwijderen door het programma te selecteren en op de knop Wijzigen/Verwijderen te klikken.

Een andere manier is via het Start-menu, meestal staan hier in een map de geïnstalleerde programma's met daarin de snelkoppeling om het programma te starten en een "unstaller" waarop je moet klikken om het desbetreffende programma te verwijderen.

Windows Updates

Tijdens de installatie van Windows Updates zoals Service Pack 2 word er automatisch een back-up gemaakt van het besturingssysteem zoals dat eruitzag voor de Windows Update.
De verouderde Windows back-ups kunnen na een tijdje best verwijderd worden en omdat Windows het niet zelf doet gaan we dat handmatig uitvoeren.

Open in de Windows verkenner de map C:\Windows. De benaming van de Windows back-up mappen staan in blauwe tekst weer gegeven. Mocht de mappen niet zien dan staan ze verborgen.

De mappen kunnen zichtbaar gemaakt worden door in de menubalk op Extra/Mapopties/Weergave te klikken.

Windows Tools

Vink in de lijst de waarde Verborgen bestanden en mappen weergeven aan en klik op Toepassen en OK.

In de verkenner verschijnen nu de Windows back-up mappen met de blauwe tekst.

Selecteer de map $NtServicePack-UninstallKB aan, druk op de Delete toets van het toetsenbord en bevestig de verwijdering.
Doe hetzelfde met alle mappen met blauwe tekst waarvan de naam begint met $NtUninstall. Hierdoor verwijder je alle oude Windows back-up bestanden.

Overbodige bestanden

Een heleboel overbodige bestanden kunnen verwijderd worden via Start/Programma's/Bureauaccessoures/Systeemwerkset/Schijfopruiming.

Windows Tools

Alle vakjes mogen aangevinkt worden behalve Bestanden catalogiseren voor indexering. Klik op OK.

Internetbestanden en geschiedenis

Start Internet Explorer op en klik in de menubalk op Extra/Internet-opties, selecteer het tabblad Algemeen.

Windows Tools

Cookies

De meeste cookies zijn onschuldig, in cookies worden persoonlijke voorkeuren opgeslagen zoals taal en wachtwoorden van bepaalde websites. Als je ze wilt verwijderen klik op Cookies verwijderen.

Bestanden verwijderen

Internet pagina's die je hebt bekeken worden in een Temp map opgeslagen. Om ze te verwijderen klik je op Bestanden verwijderen, er verschijn dan een nieuw venster, vink het vakje Ook alle off line items verwijderen en klik op OK.
Met de knop instellingen kan je de schijfruimte beperken.

Windows Tools

Standaard staat deze op 1192 MB ingesteld. Met het schuifbalkje kan je de waarde verkleinen tot ongeveer
10 MB.

Schijfdefragmentatie

Een schijf kan gedefragmenteerd raken door bestanden te maken en verwijderen, software te installeren en verwijderen. Bestanden worden meestal opgeslagen in de eerste aaneengesloten vrije ruimte die groot genoeg is voor het bestand. Als er geen vrije ruimte beschikbaar is die groot genoeg is, wordt zoveel mogelijk van het bestand opgeslagen in de grootste beschikbare vrije ruimte en worden de overige gegevens opgeslagen in de volgende beschikbare vrije ruimte, enzovoort.

Naarmate de schijf meer gefragmenteerd raakt wordt de computer trager en is het nodig de schijf te defragmenteren. Na het installeren van software het meest geschikte moment om een schijfdefragmentatie uit te voeren.

Met schijfdefragmentatie kan de schijf geanalyseerd en gefragmenteerde bestanden en mappen samengevoegd worden, zodat de mappen en bestanden elk een aaneengesloten ruimte wordt op de schijf.

Ga naar defragmentatie via Start/Programma's/Bureauaccessoures/Systeemwerkset/Schijfdefragmentatie.

Analyseren

Alvorens de schijf te defragmenteren kan je schijfdefragmentatie laten analyseren of het wel nodig is om de schijf te defragmenteren.
Klik op Analyseren, na het de analyse laat schijfdefragmentatie een venster verschijnen waarin getoond wordt of er een defragmentatie nodig is of niet, volg het advies op.

Schijfdefragmentatie voer je al allerlaatste bewerking uit. Als je de computer volledig aan het opruimen bent, niet na de Windows tools maar nadat ook programma's als CCleaner, Ad-Aware, enz... gebruikt zijn.

Designed by kaZzu.be