Bin & Cue bestanden

Bin & CueVan een image kan je terug een normale cd schrijven.
Een image bestaat meestal uit twee bestanden.

  • Extensie *.bin
  • Extensie *.cue

Deze twee bestanden samen zijn een exacte kopie van een hele cd en heb je nodig om één cd te schrijven. Dikwijls is een bin bestand groter dan 700Mb (grote van een cd) maar als hij geschreven is op de cd is hij kleiner.

Meestal is er ook nog een info bestand bij met de extensie *.fno , als je deze extensie verandert in *.txt dan kan je dit info bestand openen.

Eerst en vooral moet je deze bestanden downloaden en de bin en cue bestanden moeten in dezelfde map staan.
Een cd schrijven kan je met het programma Nero. Open het programma en als de wizard Nieuwe compilatie zich opent, kies je voor annuleren.

Voor Nero 5 ga je in de menubalk naar het tabblad Bestand, en kies je voor Image branden.

Voor Nero 6 ga je in de menubalk naar het tabblad Recorder, en kies je voor Image branden.

Er opent nu een dialoogvenster, ga naar de map waar je het bin en cue bestand hebt opgeslagen en open het cue bestand.
Er opent zich nu een nieuw dialoogvenster dat hetzelfde is dan wanneer je anders een cd schrijft, je moet hier eigenlijk alleen maar kiezen voor cd branden.

Als er een foutmelding komt is er meestal iets mis met het cue bestand. Geen paniek, verwijder de gedownloaden bestanden niet. De fout zit in het cue bestand.
Je kan controleren of het cue bestand fout is.
Verander hiervoor de extensie *.cue in *.txt, je kunt nu het bestand open als tekst.

In dit tekst bestand staan maar een paar regels tekst. De naam van het bin bestand moet in de tekst er precies instaan zoals het bestand heet, hier zit meestal de fout, het is misschien maar een punt of streepje (-, _) dat mis is maar het werkt dan niet. Vergeet nadien de extensie niet terug te veranderen in *.cue. Ik heb nog maar twee keer gehad dat het cue bestand verkeerd was en heb telkens op deze manier het kunnen oplossen.

Nog een tip, brand de cd eerst altijd op een herschrijfbare cd, als het dan niet werkt heb je geen cd verprutst.

Designed by kaZzu.be