SpywareBlaster

SpyblasterSpywareBlaster gaat op een andere manier te werk dan de andere spyware-bestrijdingsprogramma's, SpywareBlaster verwijderd geen spyware, het verhinderd dat er spyware op de pc wordt geïnstalleerd.

Het programma voorkomt installatie van ActiveX gebaseerde spyware, adware, browser hijackers, dialers,...
Het blokkeert spyware/tracking cookies in Internet Explorer en Mozilla/Firefox en het kan de mogelijkheden van potentieel gevaarlijke sites inperken in Internet Explorer.

Nog een voordeel is dat het programma hiervoor niet eens op de achtergrond moet meedraaien, het belast dus niet nodeloos je systeem.

SpywareBlaster download je vanaf de website van Javacoolsoftware.

SpywareBlaster gebruiken

Opstarten

Na de installatie SpywareBlaster opstarten.

SpywareBlaster

  • Klik op Enable All Protection om de beveiliging te actieveren.

Back-ups

SpywareBlaster laat je toe een momentopname van je browserinstellingen te nemen. Indien je pc op een bepaald moment ingenomen worden door een stuk spyware, dan kun je hiermee terugkeren naar je oude instellingen.

SpywareBlaster

  • Klik in de blauwe menu op System Snapshot .
  • In het tabblad dat tevoorschijn komt kies je voor Create new System Snapshot en klik dan op Go.
  • In het volgende scherm vul je in het invulvak een naam in voor de back-up en klik op Create Snapshot!

Wanneer je door spyware problemen met je browserinstellingen krijgt kan je dan de back-up terugplaatsen, dit doe je nagenoeg op dezelfde manier als een back-up maken.

Updates

SpywareBlaster heeft een automatische updatefunctie. Hiermee kun je SpywareBlaster bij elke opstart van de pc vragen om te gaan zoeken naar de meest actuele versie van het programma. Zo blijf je altijd maximaal beschermd tegen nieuwe spywarevormen. Jammer genoeg is deze updatefunctie niet gratis.
De manuele updates zijn wel gratis en kan je bij voorkeur één maal per week uitvoeren. Je doet dit op de volgende manier.

SpywareBlaster

  • Klik in de blauwe menu op Updates. In het tabblad dat tevoorschijn komt klik je op Check for Updates.

Designed by kaZzu.be